प्रेस विज्ञप्ति

प्रेस बिज्ञप्ति मिति
प्रेस विज्ञप्ति - २०८०।१२।२१ २०८०-१२-२१
प्रेस विज्ञप्ति २०८०-९-१३
प्रेस विज्ञप्ति २०८०-१-२७
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति (युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना -युवारुप को शुभारम्भ) २०७७-५-११
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सशर्त अनुदान निकासा सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति । २०७६-११-२
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यस्थल बीमा । २०७६-१०-१०
पत्रकार सम्मेलन मिति २०७६०४१६ गतेको प्रेस नोट । २०७६-४-१६
पहिलो चरणको रोजगार संयोजक पदको दरखास्त दिने अन्तिम समयसम्म प्राप्त दरखास्त । २०७५-१०-१८
पहिलो चरणको रोजगार संयोजकको कम्प्युटर परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारको विवरण । २०७५-११-१३
दोस्रो चरणको रोजगार संयोजक पदको दरखास्त दिने अन्तिम समयसम्म प्राप्त दरखास्त । २०७५-१२-९