माननीय शरतसिंह भण्डारी
मन्त्री
श्री घनश्याम उपाध्याय
सचिव
श्री दिपक राज नेपाल
सहसचिव / राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक

राष्ट्रिय तथ्याङ्क

स्थानीय तहको विवरण हेर्नका लागी नक्शामा Click गर्नुहोस

--

--

सूचीकृत बेरोजगार

--

पुरुष

--

महिला

--

अन्य

न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्य (जना)

--

कुल रोजगारीमा संलग्न व्यक्ति

--

कूल रोजगारीका दिनहरु

--

कुल आयोजनाहरु

रु --

कुल विनियोजित बजेट

रु --

संचालित आयोजनाको कुल बजेट

रु --

कुल खर्च

--

बेरोजगार सूची दर्ता गर्ने स्थानीय तह संख्या

--

आयोजना संचालन गर्ने स्थानीय तह संख्या

Loading...

चालु आर्थिक वर्षको हाल सम्मको विवरण

प्रदेश स्थानीय तहको संख्या आयोजना प्रविष्ट गरेका स्थानीय तहको संख्या आयोजना संख्या रोजगारीमा संलग्न भई भुक्तानी प्राप्त व्यक्तिको संख्या कुल रोजगारी प्रदान गरिएको दिन रोजगारी प्रदान गरिएको औसत दिन